Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens -Schaatshuis De Bierkaai-

vestigingsadres: Damplein 9, 1135 BK Edam, Nederland
kvk: 37091633
BTW-nummer: NL819262638B01 
Voor contact en/of vragen aangaande de algemene voorwaarden zie onze contactpagina

 

Artikel 1 Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden van Schaatshuis De Bierkaai, zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die Schaatshuis De Bierkaai aangaat met haar klanten/consumenten.

 

Artikel 2 Producten

De producten die Schaatshuis De Bierkaai verkoopt en levert aan haar klanten kunnen door productontwikkeling aan tussentijdse wijzigingen onderhevig zijn. Zo kunnen de artikelen ten allen tijde tussentijds aangepast worden of uit het assortiment worden gehaald. Ook kunnen nieuwe artikelen aan het assortiment worden toegevoegd, voor welke deze algemene voorwaarden zullen gelden. Bestellingen die op het moment van productwijziging al geplaatst zijn, vinden plaats volgens de op het moment van bestelling overeengekomen prijzen en producten. Een onverhoopt niet te leveren product wordt uitsluitend met kennisgeving geannuleerd. Afwijkingen in producten volgens specificaties op de website worden eerst overlegd met klant alvorens tot levering wordt overgegaan.

 

Artikel 3 Prijzen

a. Alle genoemde prijzen op de website zijn in euro en inclusief BTW.

b. Alle genoemde prijzen zijn aan prijswijzigingen onderhevig en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door Schaatshuis De Bierkaai tussentijds gewijzigd worden. Bestellingen die op het moment van prijswijziging al geplaatst zijn, vinden plaats volgens de op het moment van bestelling overeengekomen prijzen. 

c. Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. Boven de 100,- rekenen wij in Nederland geen verzendkosten.


Artikel 4 Betaling

a. Ideal betalingen, zoals aangeboden op de website van Schaatshuis De Bierkaai worden door payment Service Provider Shopify verwerkt. De levering van de producten geschiedt nadat de autorisatie van betaling is ontvangen. De naam ‘’Shopify’’ kan op het bankafschrift verschijnen. Gelieve nooit uit eigen beweging het rekeningnummer van Shopify te gebruiken, maar uitsluitend het rekeningnummer van Schaatshuis De Bierkaai.

b. De kwitantie van de bestelling wordt door ons bijgesloten bij de bestelling. 

c. Bij niet of onvolledige betaling waaraan na ons verzoek geen gehoor wordt gegeven, wordt de order geannuleerd. 

 

Artikel 5 Levertijd

De meeste artikelen zijn op voorraad, en zullen direct na ontvangst van de betaling verzonden worden. Indien een artikel onverhoopt niet op voorraad is, wordt u hier spoedig van op de hoogte gesteld.
Indien de levertijd langer zal duren dan een week, zal Schaatshuis De Bierkaai de klant hiervan in kennis stellen met opgave van de verwachte levertijd. Indien dit voor de klant een probleem vormt, kan de klant onmiddellijk de koop ontbinden. Indien de klant akkoord gaat, gaat de nieuwe verwachte levertijd in. Schaatshuis De Bierkaai kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een van deze indicatie afwijkende levertijd. 

 

Artikel 6 Garantie

a. Schaatshuis De Bierkaai garandeert haar producten tegen materiaal- en fabricagefouten. Indien dergelijke fouten waargenomen worden, kunnen deze artikelen binnen 8 dagen na ontvangst bij Schaatshuis De Bierkaai worden geretourneerd. Schaatshuis De Bierkaai zal dan zorg dragen voor reparatie van het defecte product of indien nodig een nieuw product leveren. Hierbij zal de levertijd opnieuw in acht worden genomen. 

b. Defecten aan een product door normale slijtage ten gevolge van een normaal gebruik van het product vallen niet onder deze garantie. Bij het gebruik van het product dient de handleiding bij het product in acht te worden genomen. 
Bij ondeskundig gebruik van de producten, of door gebruik bij doeleinden waar het product niet voor bedoeld is, vervalt de garantie.

c. Indien binnen 8 dagen na levering mocht blijken dat de producten niet voldoen aan specificaties van de bestelde producten, kan het product -mits ongebruikt en in de originele onbeschadigde verpakking-, geruild worden voor een ander product. Het product dient dan voldoende gefrankeerd terug gestuurd te worden naar Schaatshuis De Bierkaai, en voorzien van (kopie) originele kwitantie.

d. Bij gebleken gebreken zijn de extra verzendkosten voor rekening van Schaatshuis De Bierkaai.

e. Bij ruiling worden de verzendkosten van de tweede verzending in rekening gebracht. 

f. De klant is gehouden binnen een redelijke termijn na constatering van het gebrek, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van het product, daarvan melding te doen bij Schaatshuis De Bierkaai. De klant zal het product direct na melding ongebruikt terugzenden. 

 

Artikel 7 Niet goed, geld terug

Indien de klant na ontvangst van het artikel besluit om toch af te zien van de koop, kan de klant zonder opgaaf van reden het artikel - mits ongebruikt en in de originele onbeschadigde verpakking, binnen 8 dagen terugsturen naar Schaatshuis De Bierkaai en de koop ontbinden. De kosten voor het retour zenden komen voor rekening van de klant. Indien de klant reeds betaald heeft voor het betreffende artikel, zal dit bedrag (verminderd met de verzendkosten van de oorspronkelijke verzending, én een klein bedrag aan administratie- en verwerkingskosten Euro 2,50) aan haar worden terugbetaald door Schaatshuis De Bierkaai.

DVD's kunnen niet worden geretourneerd tenzij er sprake is van een duidelijke en erkende fabrieksfout of ander gebrek.

 

Artikel 8 Klachtenprocedure

Indien de klant een klacht heeft aangaande de producten of dienstverlening van Schaatshuis De Bierkaai, kan zij haar klacht kenbaar maken bij Schaatshuis De Bierkaai. Dit kan per e-mail of per gewone post geschieden. Schaatshuis De Bierkaai zal vervolgens binnen 5 werkdagen contact opnemen met de klant aangaande de klacht. Schaatshuis De Bierkaai verplicht zich haar uiterste best te doen om te komen tot naar redelijkheid bevredigende oplossing.

Indien een klacht naar mening van de klant niet voldoende is afgehandeld kan de klacht ten  slotte nog (uitsluitend) schriftelijk worden gericht aan:

Schaatshuis De Bierkaai
afdeling: Klachtenafhandeling
Damplein 9
1135 BK Edam

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

a. Schaatshuis De Bierkaai kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor gebreken aan de producten, ten gevolge van oneigenlijk gebruik van de producten. Bij het gebruik van het product dient de handleiding (mits van toepassing) van het product in acht te worden genomen. De omschrijvingen genoemd in de website van Schaatshuis De Bierkaai / folders of andere informatiedragers zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen in geen enkel geval rechten worden ontleend. 

b. De aansprakelijkheid van Schaatshuis De Bierkaai is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling / overeenkomst. 

 

Artikel 10 Privacybescherming

Schaatshuis De Bierkaai is verplicht alle gegevens van haar klanten strikt vertrouwelijk te behandelen en zal deze nooit zonder voorafgaande toestemming van de klant aan derden afstaan met het oog op reclame of voor welke doeleinden dan ook. Meer informatie zie de privacyverklaring.

 

Artikel 11 Nederlands recht

Op alle overeenkomsten die Schaatshuis De Bierkaai aangaat met haar klanten en op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 


Aldus opgemaakt te Edam op 1 januari 2020

 

Algemene bedrijfsgegevens

handelsnaam: 
Schaatshuis De Bierkaai

adres:
Damplein 9
1135 BK Edam
The Netherlands

KVK: 
37091633

 

 

Contactformulier